• Vtech Chodzik Pchacz Gawędziarz

Symbol: 60481
Wiek dziecka 9 m +
Dostawa Paczkomat lub Kurier
Wysyłka z Magazyn 3
215.03
szt. Do przechowalni
Program korzyści
Cena przesyłki 8.99
Paczkomat InPost 8.99
Kurier InPost 11.99
Dostępność 1 szt.

Vtech Chodzik Pchacz Gawędziarz

„Tuż przy nóż­ce, nóż­ka sta­je. Dziś we­so­ło świat po­zna­ję!”
Pchacz Gawędziarz łą­czy funk­cję pcha­cza i pa­ne­lu edu­ka­cyj­ne­go w jed­nej za­baw­ce. Trwa­łe wy­ko­na­nie za­pew­nia dziec­ku wspar­cie przy na­uce sta­wia­nia pierw­szych kro­ków. Pa­nel edu­ka­cyj­ny moż­na w każ­dej chwi­li zdjąć i sta­je się wów­czas osob­ną za­baw­ką. Pchacz Gawędziarz po­mo­że za­po­znać ma­lu­cha z pierw­szy­mi sło­wa­mi, li­te­ra­mi, cy­fra­mi i kształ­ta­mi.

Cechy:

  • Funk­cja au­to­ma­tycz­ne­go wy­łą­cze­nia oszczę­dza ba­te­rie
  • Funk­cjo­nal­ne i trwa­łe wy­ko­na­nie za­pew­nia dłu­gą i bez­piecz­ną zabawę
  • Re­gu­la­cja po­zio­mu gło­śno­ści i dźwię­ków
  • Prze­łącz­nik re­gu­la­cji pręd­ko­ści na kół­kach po­zwa­la do­sto­so­wać za­ba­wę do umie­jęt­no­ści dziec­ka 

Odpowiednie dla dzieci w wieku powyżej 9 miesięcy. 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie